Om oss

om-oss1

Comptronic sedan 1989

Sedan starten 1989 levererar Comptronic AB kretskortmonterade elektronikkomponenter och färdiga produkter till OEM-företag och kontraktstillverkare. Oftast utgår leveranserna från vårt lager i Spånga till företag i Sverige och norra Europa. 

För Comptronic är det viktigt att ha rätt IT-stöd för verksamheten. Vi använder samma system för att hantera projektinformation sedan 1995 och samma affärssystem sedan 2007. Systemen har uppdaterats genom åren. För IT drift och IT säkerhet har vi samma externa samarbetspartner. Vi är ett privatägt, självfinansierat företag som värnar om god affärsetik. Vi skyddar externa parters konfidentiella information på samma sätt som vi skyddar konfidentiell information om oss själva. Vi samarbetar med svenska och utländska myndigheter så att högteknologiska komponenter inte hamnar i fel händer. 

om-oss2

Gott medarbetskap

Comptronics viktigaste tillgång är våra medarbetare. Varje medarbetare ska känna sig viktig och behövd. Ett gott medarbetarskap bygger på rätt utnyttjande av det egna handlingsutrymmet så att man förbättrar för sig själv, för kollegorna och för dem som verksamheten är till för. I kontakt med Comptronic vill vi att externa parter ska känna sig trygga med att de får kompetent support av namngivna personer och inte endast av funktioner i bolaget. Vi strävar efter att ha god tillgänglighet per epost och telefon under årets arbetsdagar och vi talar svenska, engelska och spanska. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss
Behöver du stöd i din konstruktion, ditt inköp eller planering. Kontakta Comptronic så hjälper vi dig att hitta rätt.
Magnus Wahlström