Din underleverantör av elektronik

Sedan 1989 levererar Comptronic kretskortmonterade elektronikkomponenter och färdiga produkter till OEM-företag och kontraktstillverkare

Ett axplock av våra OEM kunder

slider-logo-image
slider-logo-image
slider-logo-image
slider-logo-image
slider-logo-image
slider-logo-image
slider-logo-image

Comptronic representerar både fabrikat med komponenter som är ”state-of-the-art” och komponenter av enklare slag som inte alltid är lätta att hitta på marknaden.

Vår ambition är alltid att vara såväl kommersiellt som tekniskt kompetenta inom de produktområden vi verkar.

Våra tjänster

På Comptronic strävar vi efter att hela tiden erbjuda våra kunder och huvudmän mervärde. Vi arbetar främst med komponenttillverkare som vi känner väl. Vi tillför kunskap i kundens inköps och konstruktionsarbete. Comptronics ambition är att fungera som komponenttillverkarnas förlängda arm in på den nordiska marknaden.

Produktlivs-cykel

Comptronic strävar efter att vara en kompetent leverantör under kundens hela produktlivscykel. Under förstudie- och konstruktionsfasen bistår vi med teknisk kompetens och varuprover.

Nyheter