Inköp

Olika komponenter kräver olika mycket planering. Det finns enkla komponenter för vilka produktägaren har flera alternativ godkända. Sådana komponenter finns ofta i lager hos de stora multidistributörerna. För komponenter som har unik karaktäristik och för kundanpassade komponenter krävs en helt annan nivå av planering. För dessa komponenter behövs personliga relationer med underleverantörer och komponenttillverkare. Unika komponenter som blir obsoleta eller som har långa leveranstider medför höga kostnader.
production image

Vi har erfarenhet inom konstruktion, inköp och komponenttillverkning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakt