Nyhetsbrev 2022-09


Hög förstärkning och god linjäritet -ny DVGA


BeRex lanserade nyligen, BVA2761, som är en digitalt styrd Variable Gain Amplifier (DVGA) för frekvenser från 50 MHz till 6 GHz. BVGA2761 passar  för trådlös infrastruktur  (5G/4G/3G), punkt-till- punktradio eller andra trådlösa applikationer som kräver hög linjäritet och enkel implementering. Eftersom kretsen innehåller en Digital Step Attenuator (DSA) och två höglinjära, bredbandiga förstärkningsblock som är internt matchade till 50 Ohm krävs få externa  komponenter. Med 7-bitar styr BVA2761 dämpningen i steg om 0,25 dB upp till 31,75 dB. BVA2761 drivs med 3,3 V till 5,25 V DC och är kapslad i en 32 pinnars,  5 mm x 5 mm x 0,9 mm QFN kapsel.


200 W DC/DC-modul för batteriladdning


Gaia Converters MGDS-201 familj med isolerade DC/DC-moduler har 9 till 45 V eller 16-80 V inspänning. Utspänningen är 3,3 V,  5V. 12 V eller 24 V. MGDS-201 modulerna har flera praktiska funktioner. Ett synkroniseringsben kan användas för att justera switchfrekvensen, så att den exempelvis inte stör en radar. Det finns även ett ”share”-ben, som med referens till ”sense” ger en likspänning mellan 0 och 5 Volt som står i proportion till lasten. Ett trim-ben kan justera utspänningen i spannet 10 % till 110 % av nominell utspänning. "Trim" och "share" funktionerna kan användas av en mikroprocessor om man vill bygga en intelligent batteriladdare med övervakning som klarar olika slags batterier.


TVS-hybrid ersätter MOV'er


ProTek Devices har utvecklat en ny ytmonterad TVS-komponent som är mer kompakt och mer robust än traditionella gasurladdningsrör (GDT) och MOV’er. PHYTVSxxxV3 möter kraven i IEC-standard 61000-4-5 (surge) på L-L klass 2 (250 A peak, med en 8/20 mikrosekunderspuls, 500 V, 2 Ohm impedans). Den första komponenten i familjen PHYTVS250V3 har en typisk driftspänning på 250 V.


Kompakta kristaller upp till 80 MHz


MtronPTI har precis introducerat två nya produktfamiljer med kompakta kristaller M1620 och M1260.  Båda familjerna har standardfrekvenser eller anpassade frekvenser upp till 80 MHz med extremt snäv frekvenstolerans ner till +/-10 ppm över temperaturområdet -40 °C till +85 °C. Samtidigt har kristallerna en låg ekvivalent serieresistans (ESR). De ytmonterade kapslarna mäter 1,6 x 2,0 mm och 1,2 x 1,6 mm vilket gör dem idealiska i applikationer med platsbrist.
Nyhetsbrev