Tyristorer


Tyristorn kan betraktas som en styrbar diod. Antingen är tyristorn helt öppen eller helt stängd. Närmast anoden på tyristorn finns en P-ledare, sedan en N-ledare, därefter en P-ledare för styret och till sist en N-ledare vid katoden. Till skillnad från dioden kan tyristorn blockera ström i framriktningen och man säger att den spärrar ström i backriktningen. Tyristorn tänds med en snabb positiv puls på styret och leder sedan till dess att spänningen i framriktningen har sjunkit till noll och vänt polaritet. Detta kallas självkommutering. De största tyristorerna klarar spänningar på flera kV och strömmar på flera kA. De görs idag mycket robusta för att tåla höga spännings- och strömderivator. Krafttyristorer är ”puckar” av porslin med över- och undersida av planslipad metall för anod respektive katod.  Tyristorns sätt att tändas och släckas skapar kantiga vågformer och många övertoner. Därför har små kretskortsmonterade tyristorer nästan helt ersätts av MOS-transistorer.

Släckbara tyristorer (GTO)

De första släckbara switcharna för riktigt höga effekter blev de släckbara tyristorerna, så kallade Gate Turn Off tyristorer. Aktiv släckning benämns tvångskommutering. GTO’erna ändrade radikalt på sättet att konstruera drivsystem för lok och exempelvis X2000-tågens motorer drivs av strömriktare med GTO-tyristorer. GTO-tyristorn tänds med en positiv styrpuls och släcks med en negativ puls. Nackdelen med GTO’n är att den kräver en mycket energirik puls för att släckas, cirka 30% av strömmen genom tyristorn. Därför ersätts de ibland med IGBT’er som är enklare att driva.

GTO-tyristor från LF IXYS

TRIAC

Tyristormodul från LF IXYS

TRIAC är en krets med tre anslutningar i tyristor-familjen. TRIAC står för ”TRIode for Alternating Current”. Strömmen i en TRIAC kan sättas igång med antingen en positiv eller negativ ström på gaten. När en TRIAC väl har börjat leda fortsätter den att leda tills strömmen sjunker under en viss nivå, så kallad ”holding current”. En TRIAC kan styra stora effekter med strömmar i milliampere-området genom sin gate. En trigger-puls vid en viss fasvinkel i en växelströmscykel möjliggör kontroll av den ström som går genom TRIAC’en till lasten. Denna så kallade faskontroll används till exempel för att styra hastigheten hos motorer.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

 
 

Genom att klicka på "Skicka" godkänner du Comptronics dataskyddspolicy.