Frekvensmodulering


Fasskiftare

En fasskiftare utför en kontrollerad fasskiftning av en RF-signal. Fasskiftare används till exempel i elektroniskt styrda antenner, s.k. ”phased arrays”. Andra applikationer är fasmodulatorer, testverksamhet och frekvenskonverterare. Fasskiftare finns i aktivt utförande, där signalerna förstärks eller i passivt utförande, där en viss dämpning eller förlust sker vid fasskiftningen. Analoga fasskiftare ger en kontinuerligt variabel fasskiftning eller tidsfördröjning. Digitala fasskiftare ger ett visst antal skiften baserade på utförandet och noggrannheten hos komponenten. Fasskiftare kan vara manuella, motorkontrollerade eller elektriskt styrbara. De är uppbyggda med ferritmaterial, PIN dioder eller MMIC och beroende på applikation och effektklass. Reglerområdet för fasskiftning varierar med typ och design.

PK-723S 180 fasskiftare, 100-200 MHz, insertion loss 1,5 dB, VSWR 1.7:1 (Max.)

Mixers

SLD-K1 dubbelbalanseradmixer 0,5 till 500 MHz, IF-frekvens DC till 500 MHz, omvandlingsförlust <7 dB

En mixer är en komponent som används för frekvensomvandling genom att behandla två signaler. Mixers används för att konvertera ned högfrekventa RF-signaler till lägre frekvenser före vidare signalbehandling. I sin enklaste form använder en mixer en diod, men de kan också vara betydligt mer komplicerade för ökad prestanda. Två kategorier av mixers som ofta används i mikrovågsapplikationer är switchande mixers och ickelinjära mixers. Den första kategorin inkluderar ”single-balanced” och ”double-balanced” mixers, och har mer förutsägbara egenskaper än den ickelinjära. Ickelinjära mixers kan dock användas högt upp i frekvens (mm-området). Även i den switchande mixern behövs en ickelinjär del. Den ickelinjära delen i en mixer är ofta en Schottky-diod men kan också vara en FET eller annan typ av transistor.Det finns tre portar på en mixer, RF (radio frequency), LO (local oscillator) och IF (intermediate frequency). På RF-porten finns den signal som ska nedkonverteras, eller där högfrekvenssignalen ligger som utgång om mixern används för uppkonvertering. På LO-porten finns RF injicerad för att kontrollera mixern och används för att växla dioderna i till-/frånläge i en switchande mixer. Den RF-signalen som är modifierad finns på IF-porten. Även om en del LO-effekt går åt för att driva mixern räknas den som en passiv komponent, så länge den inte innehåller delar som aktivt förstärker signalen. Isolationen är viktig i en mixer, och ska beaktas speciellt mellan följande portar: RF till IF, LO till IF, LO till RF. Speciellt LO kan vara ett problem, då denna vanligtvis är en starkare signal än de andra två. Problemet med LO (RF-signal) på IF-porten är att dessa signaler kan orsaka spurioser senare i signalvägen och där eventuellt bottna IF-förstärkaren om de är tillräckligt starka.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

 
 

Genom att klicka på "Skicka" godkänner du Comptronics dataskyddspolicy.