Antenner, vågledare & kablage


Antenner

Vid sändning omvandlas sändarenhetens signal till elektromagnetiska vågor som utgår från en antenn. Det omvända sker vid mottagning när antennen tar emot elektromagnetiska vågor och omvandlar dessa till en signal till mottagarenheten för att där förstärkas. Antenner används för radio och TV sändningar liksom i kommunikationsradio, radar, mobiltelefoni, satellitkommunikation och andra tillämpningar.


Parametrar såsom frekvensband, effektklass och strålningsriktning optimeras för bästa verkningsgrad beroende på användningsområdet. Antenner kan konstrueras för att vara rundstrålande eller riktade åt olika håll och med olika förstärkningsfaktor. Exempel på vanliga antenntyper är flerelements-, parabol- och hornantenner.

Roterskarvar, Rotary Joints 

Roterskarvar används vid överföring av RF-signaler mellan stationära och rörliga delar i ett system, till exempel i radarapplikationer eller landmobilradio. Viktigt för en roterskarv är VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), insertion loss och att RF-signalen behålls stabil under rotation. Roterskarvar finns med koaxialanslutning och med vågledare.  

Vågledare

Radio- och mikrovågor finns runt oss i vardagen, som till exempel i mikrovågsugnen, mobiltelefonen och satellitkommunikation. Mikrovågor är en del av det elektromagnetiska spektrumet mellan radiofrekvens och infrarött ljus. I fritt tillstånd fortplantar sig radio- och mikrovågor i alla riktningar. Vågledaren stänger in energin och överför den i en riktning med samlad effekt med minimala förluster.


En vågledare är konstruerad som ett ihåligt metallrör för att överföra mikrovågsenergin så som koaxialkabeln gör för radiofrekvenser. På samma sätt som det finns en mängd koaxialanslutna komponenter för att påverka och manipulera signaler, finns motsvarande funktioner med vågledare. Över ett brett frekvensspektrum från RF upp till cirka 70 GHz finns möjlighet att använda koaxialkabel eller vågledare. Valet mellan kabel och vågledare styrs av effekter, överföringsavstånd och frekvensband. Vågledare tenderar att bli mycket stora vid låga frekvenser beroende på våglängden på signalen, men används ofta när höga effekter ska hanteras. För vissa applikationer är det lämpligt att använda flexibla vågledare som är böjbara till en viss radie och ger möjlighet till en flexibel installation. De olika systemen kan också kopplas samman genom en WG/Coax-adapter som är uppbyggd av en vågledaranslutning med en lämplig typ av koaxialkontakt i andra änden.

Quinstar QWA vågledare - koax adapter med låg insertion loss. Frekvenser från 12,4 till 110 GHz

Koaxialkontakter, adaptrar, kablage

VNA50-serien, 50 Ohm, DC-50 GHz, skärmning >90 dB, förluster 3,50 @50 GHz (dBm)
 
T26-serien, 50 Ohm, DC-26,5 GHz, skärmning >90 dB, förluster 2,52 @26,5 GHz (dBm)

En koaxial RF-kontakt är konstruerad för att arbeta med frekvenser i MHz eller GHz området. De används ihop med koaxialkabel och är konstruerade för att bibehålla bästa skärmning ihop med kabeln. Anslutningen kan vara med gänga eller bajonettfattning. Olika kontakter är optimerade för olika frekvensband och effektklasser.

Exempel på kontakter är F, BNC, TNC, 1.0/2.3, MCX, 7/16, SMA, N, 4,3-10, 3,5 mm, 2,92 mm och 2,4 mm.

Adaptrar gör övergångar mellan olika typer av kontakter möjliga, eller för anpassning mellan han- och honkontakt.

Koaxialkabel finns anpassad för specifika frekvensband, effekter, signalförluster och skärmning. Vissa är mycket flexibla medan andra är mer rigida men formbara för att kunna användas i utrustning där man önskar en fast design över tid och där kablarna inte behöver flyttas så ofta. Kabeln består av en innerledare omgiven av isolerande skikt och skärmning. Kablar kan optimeras för olika krav såsom låga förluster, fasmatchning, låg intermodulation, impedans och reflektion. Mekanisk uppbyggnad är också av vikt i applikationer där kabeln används mer frekvent och utsätts för påfrestningar av olika slag.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

 
 

Genom att klicka på "Skicka" godkänner du Comptronics dataskyddspolicy.