Om Comptronic


Sedan starten 1989 levererar Comptronic AB kretskortmonterade elektronikkomponenter och färdiga produkter till OEM-företag och kontraktstillverkare. Oftast utgår leveranserna från vårt lager i Spånga till företag i Sverige och norra Europa.


På Comptronic arbetar vi främst med komponenttillverkare som vi känner väl. Vi fungerar som komponenttillverkarnas förlängda arm in på den nordiska marknaden. De komponenter och produkter som vi arbetar med går ofta att kundanpassa. Comptronic strävar efter att vara en kompetent leverantör under kundens hela produktlivscykel. Under förstudie- och konstruktionsfasen bistår vi med teknisk information och varuprover. När kundens produkt går i produktion håller vi buffertlager mot prognos för att så långt som möjligt leverera enligt kundens önskade leveransdatum.
Produktlivscykeln:

För Comptronic är det viktigt att ha rätt IT-stöd för verksamheten. Vi använder samma system för att hantera projektinformation sedan 1995 och samma affärssystem sedan 2007. Systemen har uppdaterats genom åren. För IT drift och IT säkerhet har vi samma externa samarbetspartner. Vi är ett privatägt, självfinansierat företag som värnar om god affärsetik. Vi skyddar externa parters konfidentiella information på samma sätt som vi skyddar konfidentiell information om oss själva. Vi samarbetar med svenska och utländska myndigheter så att högteknologiska komponenter inte hamnar i fel händer.
Comptronics viktigaste tillgång är våra medarbetare. Varje medarbetare ska känna sig viktig och behövd. Ett gott medarbetarskap bygger på rätt utnyttjande av det egna handlingsutrymmet så att man förbättrar för sig själv, för kollegorna och för dem som verksamheten är till för. I kontakt med Comptronic vill vi att externa parter ska känna sig trygga med att de får kompetent support av namngivna personer och inte endast av funktioner i bolaget. Vi strävar efter att ha god tillgänglighet per epost och telefon under årets arbetsdagar och vi talar svenska, engelska och spanska.

 

Hur kan vi hjälpa dig? 

 
 

Genom att klicka på "Skicka" godkänner du Comptronics dataskyddspolicy.