Produktlivscykel

På Comptronic arbetar vi främst med komponenttillverkare som vi känner väl. Vi fungerar som komponenttillverkarnas förlängda arm in på den nordiska marknaden. De komponenter och produkter som vi arbetar med går ofta att kundanpassa. Comptronic strävar efter att vara en kompetent leverantör under kundens hela produktlivscykel

Under förstudie- och konstruktionsfasen bistår vi med teknisk information och varuprover. När kundens produkt går i produktion håller vi buffertlager mot prognos för att så långt som möjligt leverera enligt kundens önskade leveransdatum. Produktlivscykeln:

  • Re-design

  • Manufacturing

  • Marketing & Sales

Produktlivscykel

Läs mer om vårt arbetssätt:

Utveckling av hårdvara

Idea

Pre-study

Design

Pre-series

Marketing

Idea

Framgångsrika entreprenörer förknippas starkt med sina produkter. Ruben Rausing förknippas med mjölkförpackningen och Henry Ford förknippas med sin T-Ford. Ruben Rausing och Henry Ford uppfattade förändringar i samhället som blev avstamp för deras affärsidéer där själva produkten bara var en del. Med inspiration från USA såg Ruben Rausing framför sig att kunden själv skulle ta ett paket med mjölk från butikshyllan, i stället för att som i Sverige på 1920-talet få mjölken uppmätt i glasflaska över disk. Henry Ford ville masstillverka T-Forden så att arbetarna vid det löpande bandet samtidigt hade råd att köpa bilen. Deras produkter placerades från första stund i ett affärssammanhang.

Pre-study

Framgångsrika entreprenörer förknippas starkt med sina produkter. Ruben Rausing förknippas med mjölkförpackningen och Henry Ford förknippas med sin T-Ford. Ruben Rausing och Henry Ford uppfattade förändringar i samhället som blev avstamp för deras affärsidéer där själva produkten bara var en del. Med inspiration från USA såg Ruben Rausing framför sig att kunden själv skulle ta ett paket med mjölk från butikshyllan, i stället för att som i Sverige på 1920-talet få mjölken uppmätt i glasflaska över disk. Henry Ford ville masstillverka T-Forden så att arbetarna vid det löpande bandet samtidigt hade råd att köpa bilen. Deras produkter placerades från första stund i ett affärssammanhang. 2

Design

Framgångsrika entreprenörer förknippas starkt med sina produkter. Ruben Rausing förknippas med mjölkförpackningen och Henry Ford förknippas med sin T-Ford. Ruben Rausing och Henry Ford uppfattade förändringar i samhället som blev avstamp för deras affärsidéer där själva produkten bara var en del. Med inspiration från USA såg Ruben Rausing framför sig att kunden själv skulle ta ett paket med mjölk från butikshyllan, i stället för att som i Sverige på 1920-talet få mjölken uppmätt i glasflaska över disk. Henry Ford ville masstillverka T-Forden så att arbetarna vid det löpande bandet samtidigt hade råd att köpa bilen. Deras produkter placerades från första stund i ett affärssammanhang. 3

Pre-series

Framgångsrika entreprenörer förknippas starkt med sina produkter. Ruben Rausing förknippas med mjölkförpackningen och Henry Ford förknippas med sin T-Ford. Ruben Rausing och Henry Ford uppfattade förändringar i samhället som blev avstamp för deras affärsidéer där själva produkten bara var en del. Med inspiration från USA såg Ruben Rausing framför sig att kunden själv skulle ta ett paket med mjölk från butikshyllan, i stället för att som i Sverige på 1920-talet få mjölken uppmätt i glasflaska över disk. Henry Ford ville masstillverka T-Forden så att arbetarna vid det löpande bandet samtidigt hade råd att köpa bilen. Deras produkter placerades från första stund i ett affärssammanhang. 4

Marketing

Framgångsrika entreprenörer förknippas starkt med sina produkter. Ruben Rausing förknippas med mjölkförpackningen och Henry Ford förknippas med sin T-Ford. Ruben Rausing och Henry Ford uppfattade förändringar i samhället som blev avstamp för deras affärsidéer där själva produkten bara var en del. Med inspiration från USA såg Ruben Rausing framför sig att kunden själv skulle ta ett paket med mjölk från butikshyllan, i stället för att som i Sverige på 1920-talet få mjölken uppmätt i glasflaska över disk. Henry Ford ville masstillverka T-Forden så att arbetarna vid det löpande bandet samtidigt hade råd att köpa bilen. Deras produkter placerades från första stund i ett affärssammanhang. 5

How can we help you?

Contact us
Do you need support in your design, purchase or planning? Contact Comptronic for assistance.